คงอยู่ในระบบ | ลืมรหัสผ่าน?

0 88 11 88 950 ถึง 954 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายการแจ้งฝากถอนผ่านระบบ

083073xxxx ฝาก 5,000 บาท เวลาดำเนินการ 3 นาที
080697xxxx ฝาก 200,000 บาท เวลาดำเนินการ 21 นาที
083909xxxx ฝาก 5,600 บาท เวลาดำเนินการ
081888xxxx ฝาก 12,000 บาท เวลาดำเนินการ 2 ชั่วโมง
081890xxxx ฝาก 900 บาท เวลาดำเนินการ 18 นาที
084661xxxx ฝาก 20,000 บาท เวลาดำเนินการ 26 วินาที
093993xxxx ฝาก 8,000 บาท เวลาดำเนินการ
061898xxxx ถอน 70,000 บาท เวลาดำเนินการ 5 ชั่วโมง
087306xxxx ฝาก 9,000 บาท เวลาดำเนินการ
081890xxxx ถอน 7,563 บาท เวลาดำเนินการ 27 นาที
083073xxxx ฝาก 5,000 บาท เวลาดำเนินการ 3 นาที
080697xxxx ฝาก 200,000 บาท เวลาดำเนินการ 21 นาที
083909xxxx ฝาก 5,600 บาท เวลาดำเนินการ
081888xxxx ฝาก 12,000 บาท เวลาดำเนินการ 2 ชั่วโมง
081890xxxx ฝาก 900 บาท เวลาดำเนินการ 18 นาที
084661xxxx ฝาก 20,000 บาท เวลาดำเนินการ 26 วินาที
093993xxxx ฝาก 8,000 บาท เวลาดำเนินการ
061898xxxx ถอน 70,000 บาท เวลาดำเนินการ 5 ชั่วโมง
087306xxxx ฝาก 9,000 บาท เวลาดำเนินการ
081890xxxx ถอน 7,563 บาท เวลาดำเนินการ 27 นาที
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำสั่งที่ท่านได้แจ้งมาทันที หากล่าช้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-88-11-88-950 ถึง 4
หวยรัฐบาล
บนล่างสามล่าง
16-02-2018 915 39 007 388 230 748
01-02-2018 853 31 106 947 181 519
17-01-2018 823 50 624 799 236 397
30-12-2017 234 98 495 373 953 504
16-12-2017 596 98 616 836 290 938
คลิก ดูสถิติหวยรัฐบาลย้อนหลัง
หวยรัฐ
งวด 16-02-2018
บน - ล่าง 915-39
007-388-230-748
หวยรัฐ
งวด 01-02-2018
บน - ล่าง 853-31
106-947-181-519
หวยรัฐ
งวด 17-01-2018
บน - ล่าง 823-50
624-799-236-397
หวยรัฐ
งวด 30-12-2017
บน - ล่าง 234-98
495-373-953-504
หวยรัฐ
งวด 16-12-2017
บน - ล่าง 596-98
616-836-290-938
หวยรัฐ
งวด 01-12-2017
บน - ล่าง 005-33
626-303-601-257