คงอยู่ในระบบ | ลืมรหัสผ่าน?

0 88 11 88 950 ถึง 954 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายการแจ้งฝากถอนผ่านระบบ

094514xxxx ถอน 7,000 บาท เวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง
091850xxxx ถอน 45,000 บาท เวลาดำเนินการ 19 ชั่วโมง
083599xxxx ฝาก 400 บาท เวลาดำเนินการ 58 วินาที
088614xxxx ฝาก 3,000 บาท เวลาดำเนินการ 5 ชั่วโมง
087306xxxx ฝาก 4,200 บาท เวลาดำเนินการ
085911xxxx ฝาก 14,000 บาท เวลาดำเนินการ 9 วินาที
081582xxxx ฝาก 3,000 บาท เวลาดำเนินการ 11 วินาที
095853xxxx ฝาก 2,500 บาท เวลาดำเนินการ 29 วินาที
086330xxxx ฝาก 1,320 บาท เวลาดำเนินการ 8 วินาที
097209xxxx ถอน 6,370 บาท เวลาดำเนินการ 45 นาที
094514xxxx ถอน 7,000 บาท เวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง
091850xxxx ถอน 45,000 บาท เวลาดำเนินการ 19 ชั่วโมง
083599xxxx ฝาก 400 บาท เวลาดำเนินการ 58 วินาที
088614xxxx ฝาก 3,000 บาท เวลาดำเนินการ 5 ชั่วโมง
087306xxxx ฝาก 4,200 บาท เวลาดำเนินการ
085911xxxx ฝาก 14,000 บาท เวลาดำเนินการ 9 วินาที
081582xxxx ฝาก 3,000 บาท เวลาดำเนินการ 11 วินาที
095853xxxx ฝาก 2,500 บาท เวลาดำเนินการ 29 วินาที
086330xxxx ฝาก 1,320 บาท เวลาดำเนินการ 8 วินาที
097209xxxx ถอน 6,370 บาท เวลาดำเนินการ 45 นาที
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำสั่งที่ท่านได้แจ้งมาทันที หากล่าช้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-88-11-88-950 ถึง 4
หวยรัฐบาล
บนล่างสามล่าง
17-01-2017
รับแทง
เล่นเลย!
รับแทง
เล่นเลย!
รับแทง
เล่นเลย!
รับแทง
เล่นเลย!
รับแทง
เล่นเลย!
รับแทง
เล่นเลย!
30-12-2016 712 46 890 304 477 769
16-12-2016 286 35 596 366 716 199
01-12-2016 069 77 513 873 148 450
16-11-2016 383 44 682 040 570 558
คลิก ดูสถิติหวยรัฐบาลย้อนหลัง
หวยรัฐ
งวด 17-01-2017
บน - ล่าง xxx-xx
xxx-xxx-xxx-xxx
หวยรัฐ
งวด 30-12-2016
บน - ล่าง 712-46
890-304-477-769
หวยรัฐ
งวด 16-12-2016
บน - ล่าง 286-35
596-366-716-199
หวยรัฐ
งวด 01-12-2016
บน - ล่าง 069-77
513-873-148-450
หวยรัฐ
งวด 16-11-2016
บน - ล่าง 383-44
682-040-570-558
หวยรัฐ
งวด 03-11-2016
บน - ล่าง 000-00
000-000-000-000