คงอยู่ในระบบ | ลืมรหัสผ่าน?

0 88 11 88 950 ถึง 954 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายการแจ้งฝากถอนผ่านระบบ

085134xxxx ถอน 6,800 บาท เวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง
085511xxxx ถอน 38,836 บาท เวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง
081836xxxx ฝาก 500 บาท เวลาดำเนินการ 27 วินาที
081890xxxx ถอน 4,800 บาท เวลาดำเนินการ 59 นาที
084566xxxx ถอน 80,484 บาท เวลาดำเนินการ 3 นาที
089661xxxx ฝาก 2,399 บาท เวลาดำเนินการ 25 วินาที
087767xxxx ถอน 700 บาท เวลาดำเนินการ 2 ชั่วโมง
093993xxxx ฝาก 600 บาท เวลาดำเนินการ 7 วินาที
086139xxxx ฝาก 9,000 บาท เวลาดำเนินการ
083282xxxx ถอน 89,000 บาท เวลาดำเนินการ 23 นาที
085134xxxx ถอน 6,800 บาท เวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง
085511xxxx ถอน 38,836 บาท เวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง
081836xxxx ฝาก 500 บาท เวลาดำเนินการ 27 วินาที
081890xxxx ถอน 4,800 บาท เวลาดำเนินการ 59 นาที
084566xxxx ถอน 80,484 บาท เวลาดำเนินการ 3 นาที
089661xxxx ฝาก 2,399 บาท เวลาดำเนินการ 25 วินาที
087767xxxx ถอน 700 บาท เวลาดำเนินการ 2 ชั่วโมง
093993xxxx ฝาก 600 บาท เวลาดำเนินการ 7 วินาที
086139xxxx ฝาก 9,000 บาท เวลาดำเนินการ
083282xxxx ถอน 89,000 บาท เวลาดำเนินการ 23 นาที
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำสั่งที่ท่านได้แจ้งมาทันที หากล่าช้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-88-11-88-950 ถึง 4
หวยรัฐบาล
บนล่างสามล่าง
16-08-2016 004 33 966 366 596 631
01-08-2016 932 57 538 938 472 871
16-07-2016 764 55 734 552 925 158
01-07-2016 460 53 169 609 302 173
16-06-2016 816 79 804 251 749 321
คลิก ดูสถิติหวยรัฐบาลย้อนหลัง
หวยรัฐ
งวด 16-08-2016
บน - ล่าง 004-33
966-366-596-631
หวยรัฐ
งวด 01-08-2016
บน - ล่าง 932-57
538-938-472-871
หวยรัฐ
งวด 16-07-2016
บน - ล่าง 764-55
734-552-925-158
หวยรัฐ
งวด 01-07-2016
บน - ล่าง 460-53
169-609-302-173
หวยรัฐ
งวด 16-06-2016
บน - ล่าง 816-79
804-251-749-321
หวยรัฐ
งวด 01-06-2016
บน - ล่าง 825-14
775-111-937-880