คงอยู่ในระบบ | ลืมรหัสผ่าน?

0 88 11 88 950 ถึง 954 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายการแจ้งฝากถอนผ่านระบบ

081820xxxx ฝาก 7,000 บาท เวลาดำเนินการ 26 นาที
085359xxxx ถอน 3,600 บาท เวลาดำเนินการ 13 ชั่วโมง
089922xxxx ฝาก 5,000 บาท เวลาดำเนินการ
089260xxxx ฝาก 9,400 บาท เวลาดำเนินการ 15 วินาที
087900xxxx ฝาก 28,000 บาท เวลาดำเนินการ
087900xxxx ถอน 77,173 บาท เวลาดำเนินการ 6 วินาที
081897xxxx ฝาก 6,000 บาท เวลาดำเนินการ 11 นาที
089661xxxx ฝาก 2,399 บาท เวลาดำเนินการ 25 วินาที
083415xxxx ฝาก 2,505 บาท เวลาดำเนินการ 1 นาที
080994xxxx ถอน 32,500 บาท เวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง
081820xxxx ฝาก 7,000 บาท เวลาดำเนินการ 26 นาที
085359xxxx ถอน 3,600 บาท เวลาดำเนินการ 13 ชั่วโมง
089922xxxx ฝาก 5,000 บาท เวลาดำเนินการ
089260xxxx ฝาก 9,400 บาท เวลาดำเนินการ 15 วินาที
087900xxxx ฝาก 28,000 บาท เวลาดำเนินการ
087900xxxx ถอน 77,173 บาท เวลาดำเนินการ 6 วินาที
081897xxxx ฝาก 6,000 บาท เวลาดำเนินการ 11 นาที
089661xxxx ฝาก 2,399 บาท เวลาดำเนินการ 25 วินาที
083415xxxx ฝาก 2,505 บาท เวลาดำเนินการ 1 นาที
080994xxxx ถอน 32,500 บาท เวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำสั่งที่ท่านได้แจ้งมาทันที หากล่าช้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-88-11-88-950 ถึง 4
หวยรัฐบาล
บนล่างสามล่าง
16-09-2016 650 42 583 493 160 043
01-09-2016 684 62 335 334 669 630
16-08-2016 004 33 966 366 596 631
01-08-2016 932 57 538 938 472 871
16-07-2016 764 55 734 552 925 158
คลิก ดูสถิติหวยรัฐบาลย้อนหลัง
หวยรัฐ
งวด 16-09-2016
บน - ล่าง 650-42
583-493-160-043
หวยรัฐ
งวด 01-09-2016
บน - ล่าง 684-62
335-334-669-630
หวยรัฐ
งวด 16-08-2016
บน - ล่าง 004-33
966-366-596-631
หวยรัฐ
งวด 01-08-2016
บน - ล่าง 932-57
538-938-472-871
หวยรัฐ
งวด 16-07-2016
บน - ล่าง 764-55
734-552-925-158
หวยรัฐ
งวด 01-07-2016
บน - ล่าง 460-53
169-609-302-173