คงอยู่ในระบบ | ลืมรหัสผ่าน?

0 88 11 88 950 ถึง 954 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายการแจ้งฝากถอนผ่านระบบ

089885xxxx ฝาก 1,000 บาท เวลาดำเนินการ 44 วินาที
087900xxxx ฝาก 3,000 บาท เวลาดำเนินการ
086775xxxx ฝาก 50,000 บาท เวลาดำเนินการ 25 วินาที
091716xxxx ฝาก 500 บาท เวลาดำเนินการ 11 วินาที
083282xxxx ฝาก 8,000 บาท เวลาดำเนินการ 1 นาที
087353xxxx ฝาก 10,000 บาท เวลาดำเนินการ 18 นาที
083415xxxx ฝาก 4,550 บาท เวลาดำเนินการ 1 นาที
094446xxxx ฝาก 2,000 บาท เวลาดำเนินการ 5 นาที
081824xxxx ฝาก 20,000 บาท เวลาดำเนินการ 3 ชั่วโมง
083599xxxx ฝาก 350 บาท เวลาดำเนินการ 25 นาที
089885xxxx ฝาก 1,000 บาท เวลาดำเนินการ 44 วินาที
087900xxxx ฝาก 3,000 บาท เวลาดำเนินการ
086775xxxx ฝาก 50,000 บาท เวลาดำเนินการ 25 วินาที
091716xxxx ฝาก 500 บาท เวลาดำเนินการ 11 วินาที
083282xxxx ฝาก 8,000 บาท เวลาดำเนินการ 1 นาที
087353xxxx ฝาก 10,000 บาท เวลาดำเนินการ 18 นาที
083415xxxx ฝาก 4,550 บาท เวลาดำเนินการ 1 นาที
094446xxxx ฝาก 2,000 บาท เวลาดำเนินการ 5 นาที
081824xxxx ฝาก 20,000 บาท เวลาดำเนินการ 3 ชั่วโมง
083599xxxx ฝาก 350 บาท เวลาดำเนินการ 25 นาที
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำสั่งที่ท่านได้แจ้งมาทันที หากล่าช้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-88-11-88-950 ถึง 4
หวยรัฐบาล
บนล่างสามล่าง
16-10-2016 947 98 692 885 032 587
01-10-2016 102 33 017 194 280 458
16-09-2016 650 42 583 493 160 043
01-09-2016 684 62 335 334 669 630
16-08-2016 004 33 966 366 596 631
คลิก ดูสถิติหวยรัฐบาลย้อนหลัง
หวยรัฐ
งวด 16-10-2016
บน - ล่าง 947-98
692-885-032-587
หวยรัฐ
งวด 01-10-2016
บน - ล่าง 102-33
017-194-280-458
หวยรัฐ
งวด 16-09-2016
บน - ล่าง 650-42
583-493-160-043
หวยรัฐ
งวด 01-09-2016
บน - ล่าง 684-62
335-334-669-630
หวยรัฐ
งวด 16-08-2016
บน - ล่าง 004-33
966-366-596-631
หวยรัฐ
งวด 01-08-2016
บน - ล่าง 932-57
538-938-472-871